Financijski UM

Kako bi odgovarajuće upravljali svojim financijskim sredstvima i donosili odgovarajuće odluke vezano za potencijalne kupnje, prodaje, pripajanja, koncesije, javno privatna partnerstva (JPP), načine financiranja projekata i sl., pružamo usluge koje će osigurati da Klijenti implementiraju optimalne financijske modele koji će polučiti maksimalan rezultat za tvrtku.

  • Savjetovanje prilikom preuzimanja i pripajanja

  • Procjene vrijednosti tvrtki

  • Procjene vrijednosti nekretnina

  • Savjetovanja kod JPP i koncesija