O nama

Zašto postojimo (Vizija)

Cilj nam je ujediniti umove i potaknuti kreativnije, bolje i održivo društvo.

Kako ćemo ostvariti naše ciljeve (Misija)

Um je definiran kao “aspekt intelekta i svijesti doživljen kao kombinacija misli, percepcije, pamćenja, emocija, volje i mašte, uključujući i sve nesvjesne kognitivne procese”. Kako bismo ispunili naš cilj, iskoristiti ćemo steknuto iskustvo i potencijale uma tima djelatnika UMiUM-a, te u zajedništvu sa iskustvom i umovima zaposlenika Vaših tvrtki i institucija, kao i kupaca/građana, a korištenjem dostupnih tehnologija, kreirati inovativne poslovne modele i dodanu vrijednost za Vašu tvrtku, instituciju i društvo u cjelini.